Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Μ.Λ.Ν

Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η έρευνα,o σχεδιασμός, η μελέτη,η κατασκευή και η συντήρηση
Επενδυτικών και Κατασκευαστικών Προτάσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και στην ευρύτερη περιοχή.

Σχεδιασμός

Σχεδιασμός βάσει της υπάρχουσας νομοθεσίας, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, προκείμενου ένα έργο να ικανοποιεί τις ανάγκες και τους στόχους του πελάτη.

Μελέτη

Μελέτη της ακρίβειας, της ταχύτητας και της ποιότητας υλοποίησης του κάθε έργου. Η αποτελεσματική απόδοση της εργονομίας οδηγεί στο άριστο αποτέλεσμα κατασκευής του έργου με ορθότητα και πληρότητα.

Κατασκευή

Κάθε έργο έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Αποτελεί πρόκληση εφαρμογής τεχνογνωσίας και εμπειρίας, με κύριο γνώμονα την υπευθυνότητα στην άρτια κατασκευή .

Συντήρηση

Υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα λειτουργίας και συντήρησης έργων, παρέχοντας εγγυήσεις ασφάλειας και αποδοτικότητας διαμέσου εργασιών συντήρησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ 72 – ΛΑΜΙΑ 35131
ΑΦΜ 801447079
Γ.Ε.Μ.Η 157037754000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΟΥ

Ονοματεπώνυμο: Κοντοβά Μαρία του Δημητρίου
Νόμιμη Εκπρόσωπος
Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων: 1.000
e-mail: mln.ike.se@gmail.com

Τηλέφωνο: 22310-37921
Ημερομηνία Κτήσης-Μεταβολής: 25/10/2021
Διεύθυνση: Μακροπούλου 72, Λαμία 35131

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Μ.Λ.Ν Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ιδρύθηκε το 2020. Σκοπός της εταιρείας η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών κατασκευαστικών έργων από τον σχεδιασμό τους, μελέτη και κατασκευή τους αλλά και την συντήρηση αυτών.
Με γνώμονα την εμπειρία και την τεχνογνωσία και στοχεύοντας στο άριστο αποτέλεσμα με την βέλτιστη ποιότητα, ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις κάθε έργου με σκοπό την έγκαιρη και σωστή ολοκλήρωσή του